Masz wątpliwości?

PRZERWA - Studio EMS Logo Logotyp

Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych osobowych wynikających z podpisywanych dokumentów, przekazywanych drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy jest PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Świętokrzyskiej 51, 80-180 Gdańsk, NIP: 7251842154, REGON: 387361028. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz dokumentacji drukowanej.

2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę są warunkiem świadczenia usług.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu na stronie www używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzu czy Rezerwacji Online są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wysyłasz dane osobowe formularzem lub jesteś Klientem naszego Studia EMS, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL, data urodzenia, numer telefonu, plan treningowy, dane z Umowy, adres IP oraz dane zdrowotne: dane z analizy składu ciała, dane z wywiadu epidemiologicznego, dane z Karty Uczestnictwa i Przeciwskazań.
Informacje o zdrowiu są niezbędne z uwagi na charakter świadczonych usług, celem zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa podczas Treningu. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw z tym 
związanych, znajdują się w klauzuli informacyjnej, stanowiącej integralny załącznik do Regulaminu.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
    a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
    b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
    c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
    d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jako Klient PRZERWA – Studio EMS.
3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: moja@przerwa.studio
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 
Klient ma m.in. prawo dostępu do Danych Osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy i poprawnego świadczenia usług, może spowodować odmowę zawarcia umowy. Ponadto Klient ma prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. 
8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9. Usługodawca wdrożył szyfrowanie strony internetowej protokołem SSL oraz wprowadził monitoring alarmowy z grupą reagowania, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje w celu realizacji Usługi.

§3. Pliki cookies

1. Witryna https://przerwa.studio używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach Usługodawca dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PRZERWA - Studio EMS w celu optymalizacji działań.
5. Na witrynie https://przerwa.studio Usługodawca wykorzystuje lub możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:

    a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
    b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
    c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
    d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies 

Dodatkowe dane osobowe, jak podane w formularzu kontaktowym, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik/Klient wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Usługodawca zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji i Usługi.
 

PRZERWA - Studio EMS Trenerzy Leo Jankowska Piotr Jankowski

Oferta:
Trener personalny Gdańsk    Trening EMS Trójmiasto

Copyright 2020 PRZERWA - Studio EMS Leona Jankowska